Monday, November 26, 2007

Sunat Qabliyyah Jumaat

QOBLIYQH JUMA'AT
TIDAK SUNAT?.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ustaz Raof, ana berharap al-Fadhil ustaz dapat menulis berkenaan dengan SOLAT QABLIYYAH Jumaat. Apa yang ana perhatikan sekarang .... selain daripada serangan puak Wahabi yang mengatakan itu adalah bid'ah .. terdapat juga ustaz-ustaz yang lebih mengelirukan lagi yakni .... suruh digantinya sbg sunat antara dua azan atau sunat muthlaq. Celaru! celaru! Yang menjadi mangsanya adalah masyarakat yang jahil akan agama dan terlebih lagi bagi yang tiada mahu belajar. Ataupun pun belajar dari mereka yang tidak benar susur galur ilmunya.Kalau dapat ustaz tulis satu artikel yang tuntas tentang perkara tersebut terlebih baik. Mereka jahil tentang b'mana para ulama' mu'tabar mengambil dalil. Wslm.
Abdullahtahir

Jawapan.

Waalaikumussalam.

Mengenai sembahyang sunat qobliyah atau sembahyang sunat sebelum jumaat, adalah ditegaskan bahawa ia adalah sunat dikerjakan . Menurut fatwa Mazhab Syafie adalah sunat hukumnya sembahyang qobliyah juma,at. Bukannya harus atau perlu diniatkan sunat mutlak atau sebagainya untuk mengelakkan kalau nanti berniat qobliyah juma,at nanti jadi bid’ah , berdosa sebab tidak ada hadis nya. Bermacam-macam fatwa mazhab yang tidak dikenali yang timbul sejak akhir-akhir ini yang memeningkan kepala pendengar . Yang tidak sedap didengar lagi ,sampai ada yang bersikap tak acuh, apabila disebut saja kalimat Mazhab , terus menjawab ooh, itu mazhab kata seolah-olahnya mazhab hanya tempat rujukan orang tidak berapa cerdik, sementara yang cerdik-cerdik pula jangan disebut-sebut mazhab, nanti dianggap golongan tidak berpendidikan, tidak tahu dalil dan hujjah , tidak mahu menggunakan akal fikiran , hanya mengikut saja fikiran orang tanpa usul periksa.

Berikut adalah jawapan yang lengkap:

Menurut kitab fikah dalam Mazhab Imam Syafie , Al Allamah Al Baajuri menyebut :

والجمعة كالظهر فيما يسن لها فيسن قبلها أربع وبعدها أربع. ....حاشية الباجورى على فتح القريب

“Dan sembahyang Jum’at adalah (diqiyaskan) seperti sembahyang Zuhur pada perkara yang di sunatkan padanya, maka disunatkan sebelumnya empat rakaat dan selepasnya empat rakaat”.

Jika difahamkan ibarat kitab fekah Baajuuri ini, sembahyang Juma’at adalah diqiyaskan kepada sembahyang Zohor. Sembahyang Zohor disunatkan qobliyah maka sembahyang juma’at juga disunatkan atas dasar qiyas kepada Zohor yang mempunyai hadis. Maka qobliyah juma’at disunatkan berdalilkan qiyas sebab tidak mempunyai hadis .Disebabkan zahir kebanyakan ibarat kitab-kitab fekah mazhab menyebut sebagaimana ibarat Al-Baajuri diatas mungkin menyebabkan ada sebahagian orang yang merasakan berdalilkan qiyas tidak kuat terus diklimkan qobliyah tidak sunat. Mungkin juga setelah dicari dalil-dalil yang lebih kuat, mungkin didalam al quran atau dalam hadis, dicari-cari tidak berjumpa. Lalu dianggaplah qobliyah tidak sunat sebab tidak ada dalam hadis?.

Padahal para ulamak Mazhab telah menukilkan dalam kitab-kitab fikah Mazhab dalil-dalil qobliyah daripada hadis-hadis, tidaklah semata-mata qiyas sahaja. Cuba lihat beberapa nukilan hadis dibawah ini.

بين كل أذانين صلاة ...3 مرة.... لمن شأ. ...... متفق علبه

"Diantara setiap dua azan terdapat satu sembahyang. Tiga kali diulang Nabi s.a.w. kemudian nabi menyambung.. bagi sesiapa yang mahu"... riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان. ...ابن ماجه

"Tiada dari satu sembahyang yang difardhukan melainkan sebelumnya terdapat dua rakaat sembahyang".... Riwayat Ibnu Majah.

Dua hadis tersebut adalah Sahih dan memahamkan terdapat satu sembahyang diantara azan dan iqomah termasuklah sembahyang juma’at . Sembahyang tersebut dinamakan Sunat Qobliyah atau sembahyang sunat sebelum atau selepas setiap sembahyang fardhu.

Jika dikatakan hadis tersebut tidak menyebut Qobliyah Juma’at ?. Jawabnya , sudah memadai dengan hadis tersebut sebagai dalil Qobliyah Juma’at kalau mahu. Tapi kalau mahu yang lebih jelas lihatlah pula hadis :

جأ سليك ن الغطفانى و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجئ ؟. قال لا , فصل ركعتين و تجوز فيه

Sulaik al-Ghotafani sampai ke Masjid padahal Nabi s.a.w sedang berkhutbah (juma’at) . Maka bersabda Nabi s.a.w kepada Sulaik : Adakah sudah engkau sembahyang dua rak’at sebelum engkau datang hai Sulaik ?. Menjawab Sulaik: Tidak lagi. Sabda Nabi : sembahyang lah dua rak’at dan ringkaskan.. .. hadis riwayat Ibnu Majah.

Mulla Ali al-Qoori mengulas:
وقوله قبل أن تجئ يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية للمسجد

Sabdanya Nabi s.a.w ( Sebelum Engkau datang) menunjukkan atas bahwa dua rakaat sembahyang tersebut adalah sembahyang “sunat Qobliyah jumaat” , bukannya “Tahiyyat masjid” .


Mengenai sanad hadis ini:

Sheikh Abdul Qoder Al-Mandeli menyebut dalam kitab “Pertunjuk bagi umat pada menerangkan dalil-dalil bagi sembahyang sunat Qobliyah bagi Juma’at” , Imam Ibnu Mulaqqin mengulas mengenai isnad hadis ini :


Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam kitab Sunan beliau daripada Daud bin Rashid daripada Hafas bin Ghiyas daripada Al-A’masy daripada Abi Soleh daripada Abi Hurairah dan Abi Syufian (Talhah bin Nafi’) daripada Saidina Jabir r.a . Semua perawi –perawi hadis ini adalah para perawi yang disebut nama mereka dalam isnad Imam Al-Bukhari . Maksudnya perawi hadis ini adalah perawi hadis Al-Bukhari kecuali Talhah bin Nafi’ , beliau adalah hanya perawi hadis Muslim.

1.Mengenai Daud bin Rashid , Ulamak hadis beliau sebagai Adil lagi Hafiz. Imam Ad Daaruquthni berkata mengenai beliau sebagai Thiqoh lagi Naabil ( Yang Amanah lagi Pintar).
2.Mengenai Hafas bin ghiyas , beliau merupakan seorang Kadi negeri Kufah . Imam An- Nasaie mengatakan beliau sebagai Thiqoh (Amanah). Ibnu Mu’in dan ulamak-ulamak lain menerimanya.
3.Mengenai Al-A’masy, maka tidak perlu dipersoal lagi berkenaan beliau sebab telah maklum pada sisi ulamak hadis nama ini sama juga dengan Abi Soleh telah maklum .
4.Mengenai Abi Syufian (Talhah bin Nafi’) Imam Muslim telah mengiktiraf dan menjadikannya sebagai “Hujjah” dalam Sahih Muslim.Imam Ahmad berkata “ tiada mudarat dengan beliau”.

Kesimpulannya periwayat-periwayat hadis ini adalah Thiqoh .

Kalau tak mau pakai juga ulasan Mulla Ali al-Qori tersebut , tanpa memanjangkan perbahasan demi utuk memuaskan hati lagi lihat pula satu hadis yang jelas menyatakan Qobliyah jum’at pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w:


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الركعات التى وصفناها فى بيت لا المسجد

أخبرنا أبو خليفة , قال : أخبرنا مسدد بن مُسَرْهَد , قال حدثنا اسماعيل قال أيوب , عن نافع قال

كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته , ويحدِّثُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذالك.


Adalah Ibnu Umar r.a memanjangkan sembahyang Qobliyah Juma,at. Beliau sembahyang selepasnya 2 raka’at.

Beliau bercerita bahawa adalah Rasulullah s.a.w melakukan sedemikian.

Mengenai sanad dan martabat hadis ini:

Sheikh Shuib Arna’ut juga mengulas dalam tahkik beliau pada

kitab Sahih Ibnu Hibban

قال شيخ شعيب الأرنؤوط
اسناده صحيح على شرط البخارى , اسماعيل : هو ابراهيم بن علية . وأخرجه أبو داود (1128) فى الصلاة: باب الصلاة الجمعة , و من طريقه البيهقى 3\240 عن مسدد بن مسرهد , بهذا الاسناد . وصححه ابن خزيمة(1836) وأخرجه عبد الرزاق (5526) , أحمد 2\35 عن معمر , والنسائ 3\113 فى الجمعة : باب اطالة الركعتين بعد الجمعة , من طريق شعبة , كلاهما عن أيوب , به نحوه . و أخرجه أحمد 2\75 و 77 من طريق عبيد الله , عن نافع , به مختصرا . وانظر تخريج الحديث ( 2353) .Syekh Shuib Arna’ut mengulas:

1.Isnad hadis adalah Sahih atas syarat Al-Bukhari. Ismail adalah Ibrahim bin Alliyah.
2.Abu Daud telah mentakhrijkannya (1128) dalam kitab al-Solah : Bab sembahyang jum’at.
Dari jalannya Imam Baihaqi meriwayatkan dari Musadad bin Masrahad dengan melalui sanad ini juga (3/240)
3.Ibnu Khuzaimah telah mensahihkannya (1836).
4.Abd. Razak telah mengeluarkannya (5526).
5.Imam Ahmad (5526) dari Ma’mar.
6.Imam Nasaie (113/3) dalam “Al-Jum’at” : bab memanjangkan dua raka’at selepas juma'at.
7.Kedua Imam (Ahmad dan Nasaie) meriwayatkan dari Thoriq Ayub.

8.Imam Ahmad juga ada meriwayatkan hadis ini dari thoriq Ubaidillah dari Naafi’ secara ikhtisar (ringkasan). Lihatlah takhrij al-hadis (2353).

Kesimpulannya hadis riwayat Ibnu Hibban tersebut adalah Sahih

http://pondoktampin.blogspot.com/

No comments: