Saturday, May 31, 2008

Apa Itu Tasauf & Tariqat?

Siapakah Dzulqarnain Itu?

SIAPAKAH DZULQARNAIN ITU?
Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Pertanyaan:

Didalam Al-Qur'an diterangkan masalah Dzulqarnain, yaitu:

"Hingga apabila dia telah sampai pada tempat terbenam
matahari, dia pun melihat matahari terbenam kedalam laut
yang berlumpur hitam, dan dia mendapati disitu (di laut itu)
segolongan ummat. Kami berkata, 'Hai Dzulqarnain! Kamu boleh
menyiksa mereka dan boleh berbuat kebaikan terhadap
mereka'." (Q.s. Al-Kahfi: 86).

Apakah yang dimaksud dengan matahari yang terbenam dalam
mata air yang hitam?

Siapakah orang-orang yang didapati oleh Dzulkarnain?

Jawab:

Kisah Dzulqarnain telah diterangkan dalam Al-Qur'an pada
Surat Al-Kahfi, tetapi Al-Qur'an tidak menerangkan siapakah
sebenarnya Dzulqarnain, siapakah orang-orang yang
didapatinya, dan dimana tempat terbenam dan terbitnya
matahari? Semua itu tidak diterangkan dalam Al-Qur'an secara
rinci dan jelas, baik mengenai nama maupun lokasinya, hal
ini mengandung hikmah dan hanya Allahlah yang mengetahui.

Tujuan dari kisah yang ada dalam Al-Qur'an, baik pada Surat
Al-Kahfi maupun lainnya, bukan sekadar memberi tahu hal-hal
yang berkaitan dengan sejarah dan kejadiannya, tetapi tujuan
utamanya ialah sebagai contoh dan pelajaran bagi manusia.
Sebagaimana Allah swt. dalam firman-Nya:

"Sesungguhnyapada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran
bagi orang-orang yang berakal." (Q.s.Yusuf: 111)

Kisah Dzulqarnain, mengandung contoh seorang raja saleh yang
diberi oleh Allah kekuasaan di bumi, yang meliputi Timur dan
Barat. Semua manusia dan penguasa negara tunduk atas
kekuasaannya, dia tetap pada pendiriannya sebagai seorang
yang saleh, taat dan bertakwa. Sebagaimana diterangkan di
bawah ini:

"Berkata Dzulqarnain, 'Adapun orang yang menganiaya, maka
kelak Kami akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan
kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang
tiada taranya'." (Q.s. Al-Kahfi: 87).

"Adapun orang yang beriman dan orang beramal saleh, maka
baginya pahala yang terbaik sebagai balasan ..." (Q.s.
Al-Kahfi: 88).

Jadi, apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an, hanyalah
mengenai perginya Dzulqarnain ke arah terbenamnya matahari,
sehingga berada pada tempat yang paling jauh. Di situ
diterangkan bahwa dia telah melihat matahari seakan-akan
terbenam di mata air tersebut, saat terbenamnya. Sebenarnya,
matahari itu tidak terbenam di laut, tetapi hanya bagi
penglihatan kita saja yang seakan tampak matahari itu
terbenam (jatuh) ke laut. Padahal matahari itu terbit
menerangi wilayah (bangsa) lain.

Maksud dari ayat tersebut, bahwa Dzulqarnain telah sampai ke
tempat paling jauh, seperti halnya matahari terbenam di mata
air yang kotor (berlumpur) , yang disebutkan diatas. Begitu
juga maksud dari ayat tersebut, Dzulqarnain telah sampai di
tempat terjauh, yaitu terbitnya matahari dan sampai bertemu
pula dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj.

Dalam keadaan demikian, Dzulqarnain tetap pada pendiriannya
semula, yaitu sebagai seorang raja yang adil dan kuat
imannya, yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang
dikuasai dan kekuasaannya diperkuatnya dengan misalnya
membangun bendungan yang besar, yang terdiri dari
bahan-bahan besi dan sebagainya. Di dunia ini beliau selalu
berkata dan mengakui, bahwa segala yang diperolehnya sebagai
karunia dari Allah dan rahmat-Nya.

Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an:

"Dzulqarnain berkata, 'Ini (bendungan atau benteng) adalah
suatu rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah tiba janji
Tuhanku, Dia pun menjadikannya rata dengan bumi (hancur
lebur); dan janji Tuhanku itu adalah benar." (Q.s. Al-Kahfi:
98).

Tujuan utama dari Al-Qur'an dalam uraian di atas ialah
sebagai contoh, dimana seorang raja saleh yang diberi
kekuasaan yang besar pada kesempatan yang luar biasa dan,
kekuasaannya mencakup ke seluruh penjuru dunia di sekitar
terbit dan terbenamnya matahari. Dalam keadaan demikian,
Dzulqarnain tetap dalam kesalehan dan istiqamahnya tidak
berubah.

Firman Allah swt.:

"Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan di bumi dan Kami
telah memberikan kepadanya (Dzulqarnain) jalan (untuk
mencapai) segala sesuatu." (Q.s. Al-Kahfi: 84).

Mengenai rincian dari masalah tersebut tidak diterangkan
dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, misalnya waktu, tempat dan
kaumnya, siapa sebenarnya mereka itu. Karena tidak ada
manfaatnya, maka sebaiknya kami berhenti pada hal-hal yang
diterangkan saja. Jika bermanfaat, tentu hal-hal itu
diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

---------------------------------------------------
FATAWA QARDHAWI, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah
Dr. Yusuf Al-Qardhawi
Penerbit Risalah Gusti
Cetakan Kedua, 1996
Jln. Ikan Mungging XIII/1
Telp./Fax. (031) 339440
Surabaya 60177

Saturday, May 17, 2008

Warnakan Rambut Untuk Suami

SOALAN 1
bolehkah seorang isteri mewarnakan rambut (warna perang) semata-mata berhias untuk suami?

JAWAPAN:

Islam membenarkan penganutnya sama ada lelaki mahupun perempuan untuk mewarnakan rambut mereka. Keharusan ini adalah bersyarat, iaitu sebelum mewarna rambut hendaklah seseorang itu memastikan kandungan pewarna itu.

Ini kerana mungkin ada bahan yang digunakan dalam penyediaan pewarna yang mungkin boleh menghalang air dari sampai kepada anggota tubuh badan. Sekiranya pewarna itu boleh menghalang air daripada membasahi rambut maka pewarna itu tidak dibenarkan.

Saya difahamkan bahawa di antara pewarna-pewarna yang ada di pasaran ada kandungan bahan kimia yang boleh menghalang air dari sampai kepada rambut (air tidak melekat pada rambut). Pewarna yang sebegini tidak boleh digunakan.

Jika ada yang menggunakannya akan menyebabkan wuduknya tidak sah, bila wuduk tidak sah maka solatnya juga tidak sah. Hal ini perlu diberi perhatian sebelum mewarnakan rambut.

Kebanyakan ulama mengharuskan mewarnakan rambut dengan bahan yang asalnya daripada tumbuh-tumbuhan seperti inai dan katam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Zarr al-Ghifari r.a. katanya: Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Sebaik-baik pewarna bagi mewarnakan uban kamu ialah inai dan katam. Katam ialah pewarna yang diambil daripada sejenis pokok.” (Tirmizi: 1753. Abu Dawud: 4205).

Difahamkan warna inai hendaklah menjadi pilihan mereka yang ingin mewarnakan rambutnya. Sebahagian ulama mengharuskan mewarnakan rambut dengan warna hitam dengan syarat mestilah orang muda dan bukan orang tua. Bagi orang yang sudah berumur inailah yang paling sesuai.

Justeru, saya berpendapat, mewarnakan rambut hukumnya harus bagi wanita yang bersuami, jika tujuannya memperlihatkan kecantikan kepada suaminya sahaja, tetapi hendaklah tidak mempamerkannya kepada umum.

sumber

Wasiat Bapa Sedang Sakit

SOALAN: Sebelum ayah saya meninggal dunia, beliau telah berwasiat agar hartanya itu dibahagi sama rata antara adik-beradik, tidak kira perempuan atau lelaki. Setahu saya, harta itu perlu dibahagi secara faraid. Bagaimana pendapat tuan?

– Syazwani Nuruddin,

Kuala Kangsar, Perak.

JAWAPAN: Wasiat tersebut sekiranya dibuat semasa sakitnya, maka tidak harus ditunaikan selain pada satu pertiga daripada hartanya sahaja. Kelulusan itu pun dengan persetujuan daripada semua keluarganya. Begitu juga sekiranya wasiat tersebut berlaku semasa sihatnya lagi. Kelulusannya terhenti atas persetujuan semua pihak juga. Jadi sekiranya persetujuan itu didapati daripada semua keluarga, maka wasiat itu boleh ditunaikan. Tetapi jika ada keluarga (yang berkaitan) tidak bersetuju, maka wasiat itu, tidak harus ditunaikan kerana terlibat dengan hak Allah s.w.t dan hak orang lain. Sekiranya ada lagi harta peninggalan selepas itu, maka barulah dibahagi secara faraid. Sebahagian ulama lagi mengatakan tidak ada wasiat kepada waris kerana sudah ada pembahagiannya mengikut cara faraid yang telah ditetapkan agama untuk mereka. Wallahualam.

sumber

Perbezaan 2 Mutaah

SOALAN:


Apakah bezanya pengertian ‘mutaah’ (pembayaran saguhati kepada seorang isteri yang diceraikan) dengan istilah ‘mutaah’ (kahwin ‘Mutaah’)

– Abu Hanifah Abdul Hakim,

Kelana Jaya, Selangor.


JAWAPAN:

Amat jauh perbezaan antara dua perkara tersebut. Pertama mutaah (sagu hati) adalah dibenarkan dan disuruh manakala yang kedua pula (kahwin mutaah) adalah haram dan tidak dibenarkan. Ianya cuma dibenarkan sekejap pada awal Islam kemudian dilarang terus hingga hari kiamat, melainkan dalam mazhab Syiah sahaja.

Manakala mazhab lain semuanya mengharamkannya kerana hakikatnya sama dengan perzinaan yang dilarang dalam ayat yang menjadi dalil mereka sebelum itu. Allah berfirman yang bermaksud: dan dihalal bagi kamu wanita yang lain (bukan isteri orang) untuk kamu mencari (isteri) dengan harta kamu melalui perkahawinan, bukan secara persundalan (perzinaan).

Maka mana-mana wanita yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah dia menjadi isteri kamu), maka berikan kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna) sebagai satu ketetapan (dari Allah). (Surah an-Nisaa ayat 24).

Sedangkan kahwin mutaah itu adalah betul-betul sama dengan amalan pelacuran hari ini. Ianya tidak ada wali, saksi, pada tempoh masa tertentu, tanpa ada tanggungjawab. Manakala mutaah yang bermaksud sagu hati pula adalah diambil dari ayat lain bermaksud: tidaklah salah (atau dikenakan apa-apa bayaran) jika kamu ceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh (mencampuri mereka) atau sebelum kamu menetapkan maskahwin untuk mereka, walaupun demikian hendaklah berikan mutaah (sagu hati) kepada mereka (isteri yang diceraikan itu), yang mana suami yang senang (hendaklah memberi sagu hati itu) menurut kemampuannya dan suami yang susah pula menurut kemampuannya sebagai pemberian (sagu hati) menurut apa yang sepatutnya, lagi menjadi kewajipan terhadap mereka yang mahu berbuat kebajikan (Surah al-Baqarah ayat 236).

Kesimpulannya perbezaan antara keduanya adalah amat jauh sekali, dan tidak akan sama selama-lamanya. Wallahualam.

sumber

Perlukah Segerakan Qadha Solat?

SOALAN:
SAYA ada kemusykilan di dalam mengqada solat. Contohnya, jikalau kita terlepas solat subuh adakah kita perlu gantikannya segera pada waktu itu?.

Atau selepas waktu solat zohor? Sebabnya saya ada mendengar dari kawan-kawan saya yang mengatakan gantikan solat wajib yang kita tinggalkan selepas solat Isyak.

JAWAPAN:
SOLAT fardu yang tertinggal wajib diqada. Ulama membahagikan qada solat kepada dua jenis. Yang pertama qada solat bagi mereka yang tertinggal solat dengan keuzuran. Yang kedua qada solat bagi mereka yang tertinggal tanpa keuzuran.

Para ulama fikah dalam mazhab al-Syafieyyah, al-Malikiyyah, al-Hanafiyyah dan al-Hanabilah sepakat mewajibkan bersegera dalam mengqada solat wajib yang tertinggal tanpa keuzuran. Ini kerana meninggalkan solat tanpa keuzuran syarak adalah berdosa. Maka bertaubat daripada dosa dituntut segera.

Dosa yang bertangguh tanpa bertaubat akan mengundang kemurkaan Allah s.w.t. Selagi tidak qada selagi itulah dosanya dikira. Syarat taubat daripada dosa ini ialah mengqadakan solat yang tertinggal.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan satu peristiwa yang bermaksud: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w ketika pulang menunggang unta dari peperangan khaibar telah merasakan mengantuk sangat, sehingga baginda bersabda: “Wahai Bilal kita telah ditimpa malam”, maka bilal menunaikan solat beberapa rakaat yang terdaya oleh beliau, manakala Rasulu llah s.a.w dan para sahabat terus tidur.

Apabila hampir fajar Bilal menyandarkan badan pada tunggangannya sehingga Bilal tewas dalam mengantuk. Tiada seorang pun dari kalangan sahabat yang terjaga sehinggalah mereka terasa kepanasan matahari. Rasulullah s.a.w adalah yang terawal bangun lalu baginda terkejut. Lantaran Bilal berkata: “Demi ayahku dan ibuku apa yang berlaku pada diriku jualah yang menimpa dirimu wahai Rasulullah”. Kemudian kesemua sahabat bersiap untuk solat. Rasulullah s.a.w berwuduk dan menyuruh Bilal iqamat lalu baginda menunaikan solat fajar dengan mengimami para sahabat.

Apabila selesai menunaikan solat baginda bersabda: “Barang siapa yang melupai solat maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia teringat. Sesungguhnya Allah berfirman yang bermaksud: “ Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, Sembahlah akan daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku.” (Tahaa:14 ), (riwayat Ibn Majah, jld:1, hlm: 227).

Persoalannya bolehkah qada solat subuh? Sedangkan selepas subuh adalah waktu haram mendirikan solat. Mungkin ini menjadi asas kepada pandangan segelintir masyarakat yang menyangka tidak boleh melakukan sebarang solat selepas waktu subuh walaupun qada solat.

seterusnya

Saturday, May 10, 2008

Bayar Fidyah Puasa

Bayar fidyah dan puasa

SOALAN: Sebelum ini saya bayak melakukan kesalahan dalam hidup, dan saya ingin bertaubat sekarang. Bagaimana saya ingin membayar ibadat puasa yang tertinggal selama ini ?
– Maziah Abdul Karim,
Raub , Pahang ,

JAWAPANNYA:

Anda perlu kira berapa tahun ibadat puasa yang ditinggalkan itu mengikut perhitungan sendiri. Contohnya sangkaan anda 10 atau 11 tahun maka ambil yang lebih cermat yakin dan pasti iaitu 11 tahun. Maka dalam 11 tahun itu berapa hari atau bulan yang anda tinggalkan. Maka hari-hari itulah yang perlu anda qada dan anda dikehendaki berpuasa berapa hari yang tertinggal sahaja, dengan membayar fidyahnya sekali, satu cupak makanan untuk satu hari dan akan berulang fidyah tersebut sekiranya berulang tahunnya.

Katakan 11 tahun, kenalah dikali 10 tahun yang berulang tadi. Jadi kalau 11 tahun bererti anda dikenakan membayar fidyahnya sebanyak 3,600 cupak makanan sebagai fidyah untuk dibahagikan kepada fakir miskin.

Berlainan mereka yang langsung tidak ada kemampuan kerana mereka itu (yang tidak berkemampuan) tidak diwajibkan mengqada puasanya selain membayar fidyah .Allah s.w.t. berfirman bermaksud: Dan wajib atas mereka yang tidak terdaya untuk berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu dengan memberi makan fakir miskin, dan sesiapa yang bersukarela memberi kebajikan (bersedekah dan sebagainya) lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya, (Surah al-Baqarah ayat 184). Wallahualam .

sumber

Hukum Isteri Ziarah Kubur

SOALAN:

SAYA mendirikan rumah tangga kira-kira 40 tahun lalu. Persoalan saya, jika suami meninggal apakah hukumnya saya pergi mengiringi jenazah ke kubur? Saya difahamkan dalam idah, isteri tidak boleh keluar rumah tanpa sebab yang kukuh. Jika tidak boleh ke kubur, apakah yang perlu dilakukan oleh isteri dalam saat begini?

JAWAPAN:

SETIAP amalan yang disyariatkan dalam Islam memiliki batasan-batasan. Hal ini dimaksudkan agar agama ini tidak diaplikasikan secara berlebihan yang akhirnya kemudian menjadi amalan bidaah. Demikian juga dengan ziarah kubur. Amalan yang dianjurkan ini boleh menjadi bidaah jika batasan-batasan syariatnya dilanggar. Hal-hal apa saja yang mesti kita perhatikan dalam ziarah kubur? Dan bagaimana hukum amalan tersebut bagi wanita?

Ziarah kubur merupakan amalan yang disyariatkan dalam agama ini. Ini bertujuan agar orang yang melakukannya boleh mengambil pelajaran dari kematian yang telah mendatangi penghuni kubur dan dalam rangka mengingat negeri akhirat. Tentunya disertai syarat, orang yang melakukannya tidak melakukan perbuatan yang dimurkai Allah SWT seperti berdoa meminta hajat dan istighatsah (minta tolong) kepada penghuni kubur dan sebagainya.

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah membahagikan ziarah kubur kepada dua keadaan, keadaan pertama: ziarah syar’iyyah (ziarah yang disyariatkan) dan ziarah bid’iyyah (ziarah yang membawa kepada amalan yang bercanggah dengan syariat).

Ziarah yang syarie adalah ziarah yang dilakukan dengan maksud mengucapkan salam kepada mayat dan mendoakannya sebagaimana hal ini dilakukan ketika menyolatkan jenazah.

Keadaan yang kedua: ziarah yang bidaah, bermaksud, bila penziarah melakukannya dengan tujuan meminta hajat dan memujanya.

Berikut ini dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang disyariatkannya ziarah kubur beserta faedahnya yang bermaksud: Buraidah bin Hushaib r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur, maka (sekarang) ziarahilah kubur. (riwayat Muslim no. 2257). Hadis ini adalah dalil bagi pemansuhan larangan ziarah kubur yang terdahulu.

Abu Sa’id Al-Khudri r.a memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya dulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur. Maka (sekarang) ziarahilah kubur, kerana dalam ziarah kubur ada pengajaran dan iktibar. Namun janganlah kalian mengeluarkan ucapan yang membuat Pencipta kalian murka.” (riwayat Ahmad 3/38, 63, 66, Al-Hakim 1/374,375)

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a Baginda bersabda yang bermaksud: Ziarahilah kubur kerana sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian.

Hukum ziarah kubur bagi wanita

Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ahlul ilmi tentang bolehnya ziarah kubur bagi laki-laki. Namun berbeza halnya bila berkenaan dengan wanita.

Mereka terbahagi dalam tiga pendapat dalam menetapkan hukumnya: Pertama: Makruh tidak haram.

Demikian satu riwayat daripada pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu, dengan dalil hadis Ummu ‘Athiyyah r.ah.: “Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidak ditekankan terhadap kami.” (riwayat al-Tarmidzi)

Pandangan dalam mazhab al-Syafieyyah makruh wanita menziarahi kubur. Ini dengan alasan kaum hawa lemah dan mudah menangis dan meraung serat meratap. Ini kerana golongan wanita berhati lembut dan mudah menangis.

Kedua: Mubah tidak makruh. Demikian pendapat mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan riwayat lain dari Al-Imam Ahmad r.a.

Hadis Ummu ‘Athiyyah r.ah. perlu diberi perhatian yang memperlihatkan bahawa Rasulullah SAW tidak menegah dengan keras tetapi sebagai satu peringatan agar wanita yang menziarahi kubur lebih bersifat berhati-hati dan memelihara hukum dan adab menziarahi kubur.

Isteri yang ingin mengiringi jenazah suami atau adik-beradiknya atau sesiapa daripada kalangan orang Islam adalah tidak haram.

Sebahagian ulama menghukumnya dengan makruh, ini kerana kemungkinan berlakunya ratapan, teriakkan dan sebagainya.

Sekiranya seorang wanita dapat mengawal dirinya dan tidak berkelakuan seperti apa yang ditegah di kubur, maka wanita ini tidak ada halangan untuk mengiringi atau menziarahi kubur.

Pada masa yang sama, wanita juga boleh menyembahyangkan jenazah terutama jika mayat itu adalah suami atau saudara yang terdekat.

Idah bagi isteri yang kematian suami adalah empat bulan 10 hari. Ia juga disebut sebagai tempoh berkabung. Bagaimanapun ia tidak bermaksud balu berkenaan tidak boleh langsung keluar rumah.

Apa yang dilarang ialah keluar untuk suka-suka untuk aktiviti sosial seperti menghadiri majlis keramaian dan menghias diri. Sebaliknya, jika untuk menuntut ilmu, bekerja atau ke hospital tiada halangan berbuat demikian. Ini termasuklah dalam tempoh idah isteri boleh ziarahi kubur suaminya.

sumber