Tuesday, August 25, 2009

Hubungan Ketika Haid

PERSOALAN

Apakah yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya ketika isterinya sedang haid?

JAWAPAN

Suami boleh menyentuh tubuh isterinya kecuali faraj ketika isterinya sedang didatangi haid. Ini berdasarkan kepada Firman Allah SWT dan beberapa hadis Nabi.

Maksud Firman Allah SWT:

“Jika ditanya orang kepadamu (ya Muhammad) mengenai haid, katakanlah ia adalah sesuatu yang kotor, sebab itu hindarkanlah (jauhilah) isteri kamu ketika dalam haid, janganlah setubuhi/ menjimak mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci (sudah mandi wajib), bercampurlah dengan mereka seperti yang telah disuruh Allah. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertaubat dan mengasihani orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.”

(Al-Baqarah: 222)

Hadis-hadis yang berkaitan:

“Dan dari Marwan bin Ajda’, katanya: “Pernah saya tanyakan kepada Aisyah ra, “Apakah yang boleh dilakukan laki-laki terhadap isterinya apabila sedang haid?” Maka jawab beliau: “Apa sahaja boleh selain farajnya.”

(Bukhari)

“Dan dari Hizam bin Hakim, dari bapa saudaranya bahawa bapa saudaranya itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apakah yang halal dari isteriku ketika ia sedang haid?” Jawab baginda: “Boleh kamu lakukan apa sahaja di atas kakinya.”

(Abu Daud)

“Dari Masruq bin Ajda’ katanya: “Aku tanyakan kepada Aisyah ra mengenai apakah yang diperkenankan bagi orang lelaki terhadap isterinya yang sedang dalam keadaan haid?” Jawab Aisyah: “Segala sesuatu selain kemaluannya.”

(Bukhari)


sumber

Sunday, August 23, 2009

Aurat Wanita

Soalan:Benarkah menurut mazhab Syafie muka itu dikira termasuk dalam aurat dan wajib ditutup?

– Mansor Salleh, Azman Mahusin, Klang

Jawapan: Menurut apa yang dapat kita faham daripada mazhab Syafie, muka dan tangan itu bukan termasuk dalam bahagian aurat dan tidak wajib menutupnya melainkan pada masa tertentu apabila ditakuti berlaku fitnah. Demikianlah menurut riwayat yang masyhur daripada mazhab kita Imam Syafie sesuai dengan pendapat sahabat besar Ibnu Abbas r.a. Imam seluruh ahli tafsir yang telah mentafsirkan firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan katakanlah kepada wanita yang beriman supaya mereka menahan pandangan mereka (daripada memandang perkara yang haram) serta memelihara kehormatan mereka dan jangan mereka mendedahkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya sahaja, iaitu muka dan tangan dan perhiasan yang terdapat padanya (surah an-Nur 31).

Inilah aurat yang jelas diarahkan semasa kita beribadat kepada Tuhan, iaitu semasa solat dan haji atau sebagainya kerana itulah aurat yang amat sopan pada pandangan agama. Adapun perbuatan Rasulullah memalingkan muka Fadhli sepupunya dari terus melihat muka wanita khath’amiah itu, yang berada dalam pakaian ihramnya kerana dibimbanginya boleh mendatangkan fitnah. Hakikat ini jelas daripada jawapan baginda sendiri apabila ditanya oleh bapa saudaranya, kenapa engkau palingkan muka anak bapa saudaramu dari melihat wanita khath’amiah itu? Sabdanya: Aku takut syaitan akan menpengaruhi mereka berdua yang masih muda remaja itu. Jadi kalau disuruh dan ada yang menutup mukanya pada pandangan kita ia bukan semestinya kerana aurat malah mungkin juga kerana bimbangkan berlaku fitnah.

Jangan ada mereka yang mudah keliru antara keduanya kerana perbezaannya agak ketara kerana kalau tutup muka itu dituntut kerana aurat, maka ia perlu ditutup selama-lamanya dan tidak dibenarkan membukanya lagi sekalipun semasa melaksanakan ibadat.

Tetapi sekiranya arahan menutup muka tadi kerana mengelak dari fitnah, maka ia diwajibkan semasa kemungkinan berlaku fitnah sahaja. Dan masa-masa tertentu juga mereka tertentu sahaja bukan semua orang tetapi hal ini tidak berlaku, bagi mereka yang berada dalam amalan ibadat dan sebagainya dibenar malah diarahkan supaya membuka muka dan tangannya. Pada pandangan kita Allah sekali-kali tidak mengarahkan sesiapa untuk membuka auratnya lebih-lebih lagi bila melakukan ibadat kepada-Nya. Wallahualam.

sumber

Hak Seorang Madu

SOALAN:
SAYA rasa masalah saya sehingga ini seumpama tidak berpenghujung. Madu saya begitu bengis, sentiasa menghalang perhubungan kami menyebabkan suami saya bertemu saya sembunyi-sembunyi dan mengabaikan masalah anak-anak.

Jumpa saya hanya sesekali pada siang hari, tidak pernah bermalam, jauh sekali bersama menjenguk keluarga.

Madu saya memaksa agar saya diceraikan, tetapi suami saya membekukan diri kerana ia masih sayang. Saya tidak mengadu ke pejabat agama kerana ia akan menimbulkan masalah lain kepada suami. Emosi saya tertekan. Anak- anak tidak menentu. Hidup kami seumpama tidak ada haluan.

– Nurul, Selama.

JAWAPAN: Orang lelaki bermadu, sama ada seorang, dua atau tiga orang isteri tanpa persetujuan isteri, atau isteri-isteri tua adalah satu perkara biasa. Andainya si isteri yang sedia ada merestui perkahwinan berikutnya, banyak masalah yang berlaku di kalangan mereka yang berpoligami akan selesai dengan sendirinya.

Sifat tidak reda suami berkahwin lagi adalah punca utama timbulnya masalah di kalangan mereka yang berpoligami. Sifat tersebut adalah sifat semula jadi manusia kerana itulah mereka yang mempunyai isteri lebih daripada satu selalunya menghadapi masalah.

Seorang suami apabila telah bernikah dengan seorang perempuan atau lebih daripada seorang, dia berkewajipan memberi nafkah terhadap isteri atau isteri-isteri yang dinikahi olehnya.

Kewajipan tersebut adalah ‘‘kewajipan syarii’’ iaitu kewajipan ataupun tanggungjawab yang diwajibkan oleh syarak (undang-undang Islam) seperti yang tersebut jelas dalam al-Quran (al-Baqarah: 233), yang bermaksud, Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Perkataan ‘‘rezeki’’ yang dimaksudkan di sini ialah makanan secukupnya. ‘‘Pakaian’’ pula ialah baju ataupun penutup badan dan yang dimaksudkan dengan ‘‘makruf’’ itu ialah kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkurangan.

Dalam surah at-Talaq: 6 pula Allah menyuruh agar para isteri itu ditempatkan di mana si suami tinggal menurut kemampuan, jangan menyusahkan mereka menyebabkan mereka susah hati. Andainya mereka iaitu isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, Allah menyuruh agar mereka diberi nafkah sehinggalah mereka bersalin.

Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muslim, dikatakan bahawa Rasulullah s.a.w telah berkata ketika Hajjatu ‘I-wida, agar kaum lelaki itu takutkan Allah dalam urusan yang berkaitan dengan isteri, kerana sesungguhnya mereka telah mengambil mereka dengan kalimah Allah. Dan kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimah Allah. Isteri-isteri tadi tidak boleh membawa masuk ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suami. Andainya mereka melanggar perintah tersebut, pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf.

Islam mewajibkan si suami memberi nafkah kepada isteri ataupun isteri-isteri dengan syarat tertentu iaitu pernikahan yang sah. Isteri menyerahkan diri kepada suami. Suami dapat menikmati darinya. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami. Kedua-duanya saling dapat menikmati hasil daripada hubungan mereka.

Perempuan yang tidak dinikahi atau tidak sah nikahnya tidak wajib diberi nafkah. Ini adalah jelas, biarpun mereka telah bersekedudukan lama dan beranak-pinak.

Isteri yang tidak mahu menyerahkan diri untuk disetubuhi, atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suami, maka kewajipan suami adalah gugur. Walaupun demikian, isteri yang menderita sakit kuat yang menyebabkan terhalang pergaulan dengan suaminya, ia tetap wajib mendapat nafkah.

Begitu juga halnya kalau si suami bertabiat ganas atau kasar atau terpotong kemaluannya atau dikebiri atau si suami sakit kuat menyebabkan dia tidak berupaya menggauli isteri ataupun di penjara kerana hutangnya atau kerana kejahatan jenayah yang dilakukan oleh suami.

Nafkah

Si isteri tetap berhak untuk mendapat nafkah daripada si suami kerana dalam keadaan sedemikian rupa, si isteri masih tetap berupaya menyediakan dirinya untuk si suami. Kesalahan menyebabkan masuk penjara adalah kesilapan si suami menyebabkan dia tidak berupaya menikmati hidup dengan si isteri atau isteri-isterinya.

Sebaliknya isteri yang di penjara kerana kejahatan yang dilakukan olehnya, dia tidak berhak menerima nafkah.

Begitu juga halnya dengan isteri yang keluar bekerja padahal si suami tidak membenarkannya, maka dia tidak berhak mendapat nafkah. Begitu juga halnya dengan isteri yang tidak mahu digauli oleh suaminya kerana sedang puasa sunat atau iktikaf sunat. Ini kerana isteri telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya.

Andainya si isteri tinggal hidup serumah dengan suaminya, maka si suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti makan, pakaian, pembantu rumah termasuk rawatannya. Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selagi suami melaksanakan kewajipannya.

Sekiranya si suami bakhil, tidak memberi nafkah kepada isterinya dengan cukup atau tidak memberi nafkah tanpa alasan-alasan yang benar lagi munasabah, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya juga tanggungannya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah yang berhak diterima oleh isteri. Suami mesti melaksanakannya apabila keterangan yang dijelaskan oleh isteri ternyata benar.

Isteri pula berhak mengambil sebahagian daripada harta suami dengan cara yang baik, untuk keperluannya untuk memenuhi keperluan biarpun tanpa pengetahuan suami. Ini kerana suami telah melengah-lengahkan kewajipannya yang wajib dikeluarkan.

Dalam sebuah hadis daripada Sayidatina Aishah, bahawa Hindun binti Utbah pernah bertanya, katanya, ‘‘Ya, Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak mahu memberi nafkah kepadaku juga anakku, sehinggakan aku terpaksa mengambil daripadanya tanpa pengetahuannya. Rasulullah bersabda menyatakan, ambillah apa yang mencukupi bagimu, dan anakmu dengan cara yang baik–Maksud hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selain mesti yang wajib dilaksanakan oleh suami yang bersifat kebendaan, suami juga wajib menghormati isterinya, bergaul dengan baik, wajar, bertimbang rasa dan bersikap menahan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan si isteri. Allah seperti yang tersebut dalam surah an-Nisa’:19 menyuruh agar suami bergaul dengan isteri-isteri dengan cara yang baik.

Rasulullah menyatakan bahawa mukmin yang baik imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang sangat baik kepada isterinya.

Suami mesti menjaga isteri dengan baik, memelihara daripada sesuatu yang boleh menodai kehormatannya, menjaga harga diri dan menjunjung kemuliaannya. Dengan berbuat demikian, juga dengan amalan-amalan lain yang perlu dilakukan menurut keperluan Syariah, rumah tangga akan bahagia membolehkan keharmonian berumah tangga terlaksana.

Seperti yang saya jelaskan, sifat tidak memberi restu suami berpoligami adalah perkara biasa bagi seorang isteri. Walaupun demikian, apabila seseorang perempuan itu telah dikahwini oleh seseorang lelaki, maka adalah menjadi tanggungjawab si suami untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Memberi nafkah, kasih sayang, menghormatinya, memberi rawatan apabila sakit, menjaga kehormatannya dan sebagainya. Isteri yang dikahwini, sama ada seorang atau empat orang adalah amanah Allah, yang mesti dipelihara dengan adil. Semakin banyak isteri yang dinikahi, maka semakin banyaklah beban yang wajib ditanggung oleh suami. Tanggungjawab ini akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Andainya isteri teraniaya di dunia, tidak diberi haknya, isteri berkenaan akan menuntut di depan Allah dan Allah akan memberi haknya. Jangan kerana beristeri banyak seseorang lelaki itu menjadi muflis di akhirat, yang akhirnya dihumbankan dalam neraka jahanam.

Sifat cemburu dan tamak isteri memang boleh menyebabkan si suami curi-curi jumpa isteri madunya, sama ada yang muda atau tua. Curi-curi jumpa di siang hari. Suami takut memberi nafkah atau berkunjung-bermalam di rumah isteri tadi menyebabkan madu tersebut teraniaya dan menanggung tekanan emosi. Isteri seperti ini lupa yang madunya adalah berhak, mempunyai status seumpamanya. Perkahwinan yang dilakukan adalah sah. Amalan sunah Rasulullah, yang tidak wajar dia memaksa atau menggesa suami agar menceraikannya.

Masalah besar yang puan tanggung lebih jelas lahir daripada sifat suami puan yang tidak berupaya menjelaskan keharusan berpoligami dalam Islam. Kesilapan dan dosa memaksa seorang lelaki menceraikan isterinya semata-mata kerana cemburu atau sebab yang tidak dibenarkan oleh Islam, dosa seorang suami tidak menunaikan tuntutan giliran bermalam di rumah para isteri, dosa tidak memberi nafkah dan sebagainya.

sumber

Hukum Pakai Gelang Perubatan

Baru-baru ini saya telah ditunjukkan sejenis gelang tangan yang bermagnet di mana ia mampu menstabilkan ion-ion di dalam aliran darah badan kita. Secara tidak langsung ia dapat memberi kebaikan dari segi kesihatan dan juga dapat menyembuhkan beberapa penyakit dengan izin Allah.

Saya ingin tahu apakah hukumnya bagi kaum lelaki untuk memakainya untuk kebaikan kesihatan?

JAWAPAN:

Islam menegah umatnya dari kalangan lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Namun sekiranya gelang magnet ini terbukti manfaatnya dari sudut perubatan dan diperakui keberkesanannya, maka ia harus dipakai oleh orang lelaki dengan tujuan berubat.

Di dalam Islam, ada kalanya Islam mengharuskan perubatan dengan perkara haram atau bahan yang haram. Cuma kaedah fikah mendasari perkara ini “sesuatu darurat (keperluan yang mendesak) diukur mengikut kadar keperluannya.”

Maksudnya gelang itu dipakai mengikut keperluan sahaja. Saya juga ada melihat orang lelaki memakai gelang tangan yang difahamkan dapat membantu kelancaran pengaliran darah. Asalkan gelang itu direka khas dan bentuknya untuk orang lelaki dan dimaklumi sebagai gelang membantu pengaliran dan kelancaran darah.

sumber

Saturday, August 22, 2009

Apakah Kelebihan Bulan Ramadhan?

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa kerana padanya terdapat pelbagai kelebihan. Oleh itu marilah kita meraih segala kelebihan yang ada padanya. Quthbul Da’wah wal Irsyad, Ghauts al-‘Ibaad wal Bilaad, al-Imam al-‘Allamah al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad رضي الله عنه, menyebutkan kelebihan-kelebihan Ramadhan di dalam kitabnya yang terkenal bertajuk an-Nashoih ad-Diniyyah wa al-Washoya al-Imaniyyah:

فضائل شهر رمضان

وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله رسول الله عليه وآله وسلم: " رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " (حديث صحيح. رواه مسلم، وأحمد، والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه) وقال عليه السلام في شهر رمضان: " هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة (رواه ابن خزيمة ، والبيهقي عن سلمان الفرسي رضي الله عنه).وقال فيه: " أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وأن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين، ومن نظر إليه لم يعذبه، ويغفر لهم في آخر ليلة منه " (رواه ابن خزيمة، والبيهقي) وقال جبريل لرسول الله – عليهما السلام -: " من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله ، قل : آمين ، قال رسو الله رسول الله رسول الله عليه وآله وسلم : آمين "( الحديث رواه ابن حبان، والبيهقي، والحاكم، والطبراني )

(قلت): ذلك لتيسر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من الشهور، فليس يحرم المغفرة فيه إلا من تفاحش إعراضه عن الله وعظمت جرائته على الله، فاستوجب البعد والطرد عن باب الله. نسأل الله العافية من سخطه وعذابه وجميع بلائه.
وقال عليه الصلاة والسلام : " من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " - حديث صحيح رواه الشيخان، وأبو داود ، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه

Kelebihan-kelebihan Bulan Ramadhan

Mengenai kelebihan bulan Ramadhan, Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bersabda:

رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

Ertinya: Bulan Ramadhan satu ke bulan ke bulan Ramadhan berikutnya, Jum’at satu ke Jum’at berikutnya, dan satu shalat ke shalat berikutnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, selama dijauhi segala dosa besar. (Hadits riwayat: Imam Ahmad, Muslim dan al-Baihaqi)

Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bersabda mengenai bulan Ramadhan:

هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة

Ertinya: Bulan Ramadhan adalah bulan kesabaran, dan balasan kesabaran adalah syurga. (Hadits riwayat: Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi)

Sabda Baginda صلى الله عليه وآله وسلم lagi:

أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وأن الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين، ومن نظر إليه لم يعذبه، ويغفر لهم في آخر ليلة منه

Ertinya: Awalnya (bulan Ramadhan) adalah rahmat, pertengahnya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan. Dan sesungguhnya Allah Ta’ala menilik (dengan pandangan rahmatNya) kaum Muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadhan tersebut, dan siapa yang mendapat tilikan Allah Ta’ala nescaya ia tidak akan disiksaNya, selanjutnya Dia mengampuni mereka pada akhir malam dari bulan Ramadhan. (Hadits riwayat: Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi)

Jibril عليه السلام berkata kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم:

من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله ، قل : آمين ، قال رسول الله عليه وآله وسلم : آمين

Ertinya: Barangsiapa yang menemui bulan Ramadhan sedang ia tidak diampuni Allah Ta’ala nescaya ia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Katakanlah Amin!’ Maka Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم berkata: ‘Amin. (Hadits riwayat: Ibnu Hibban, ath-Thabrani, al-Hakim dan al-Baihaqi)

Hal itu disebabkan pada bulan Ramadhan begitu mudahnya mendapatkan sebab-sebab maghfirah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kerana itu tiada seorangpun yang diharamkan memperoleh ampunan pada bulan itu, melainkan ia terlalu banyak berpaling dari Allah Ta’ala dan sangat berat penentangannya. Oleh kerananya ia jauhkan dan diusir dari pintu Allah. Kita memohon perlindungan dan keselamatan dari kemurkaan Allah Ta’ala dan siksaNya serta segala bencanaNya.

Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bersabda:

من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Ertinya: Barangsiapa berpuasa Ramadahan dan mendirikan (berjaga) malamnya dengan penuh iman dan ihtisab, nescaya diampuni segala dosanya yang telah lalu. (Hadits riwayat: al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya)


[Petikan dari kitab Mukhtasor an-Nashoih ad-Diniyyah wa al-Washoya al-Imaniyyah – Ringkasan Kitab Wasiat Nasihat Agama dan Wasiat Iman al-Abdullah al-Haddad. Ringkasan oleh Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki]

Sekian dari,
Al-Fagir Abu Zahrah
Khamis, 29 Sya’ban 1430H

sumber

Kuliah - Penjelasan Nisfu Syaaban

Apa maksud Nisfu Syaaban?
Bila Nisfu Syaaban?
Apa amalan yang biasa dilakukan pada Nisfu Syaaban?
Adakah Rasulullah dan para sahabat berbuat begitu?
Apakah amalan tersebut bidaah?
Jika benar bidaah, apakah ia bedosa ataupun mendapat pahala?
Apakah bidaah 'confirm' berdosa?
Benarkah ada pembahagian bidaah?
Benarkah para ulama terdahulu meletakkan hukum yang berlainan mengikut jenis bidaah?
Bila masanya amalan membaca Yaasin 3 kali menjadi bidaah dhalalah?
Hendak baca berapa kali surah Yaasin?
Benarkah buku amalan kita ditukar pada Nisfu Syaaban?
Mengapa ada ulama yang menyusun amalan-amalan pada malam Nisfu Syaaban?
Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sempena Nisfu Syaaban?
Elokkah berpuasa pada 15 Syaaban?


Hukum Puasa Selepas Nisfu Syaaban 3

Menyambung lagi keterangan para ulama kita berhubung puasa sunnat selepas Nishfu Sya'baan. Kali ini kawan ambik keterangan beberapa ulama yang masanya hampir dengan kita serta yang memiliki tempat yang khusus di sisi para Saadah Bani Alawi. Yang pertamanya dipetik dari "Irsyadul Anaam fi tarjamati arkanil Islam" karangan Mufti Betawi, Habib 'Utsman bin 'Abdullah bin 'Aqil BinYahya rahimahUllah. Pada halaman 29 Yang Mulia Habib menyatakan:-

Sebagi lagi HARAM memulakan puasa dari hari 16 bulan Sya'baan hingga akhirnya.
Dan yang keduanya, kita ambil dari karya al-Imam al-'Allaamah al-Muhaqqiq az-Zahid asy-Syaikh 'Abdullah bin Ahmad BaSaudan al-Kindi al-Hadhrami rahimahUllah yang berjodol "al-Anwarul Laami`ah wat Tatimmatul Wasi`ah lir Risaalatil Jaami`ah wat Tadzkiratin Naafi`ah" di mana pada halaman 415 dinyatakan bahawa tidak sah berpuasa (sunnat) pada nishfu terakhir bulan Sya'baan melainkan jika berbetulan dengan kebiasaan orang yang berpuasa tersebut atau disambungkan dengan puasa sebelumnya (yakni puasa sebelum nishfu yang terakhir tersebut). [Perincian bagi pengecualian haram berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan ini, ikhwah bolehlah baca dalam entri-entri yang lepas].

Kawan harap dengan ini terungkailah masalah berpuasa sunnat selepas nishfu yang kedua bulan Sya'baan. Inilah pandangan ulama kita asy-Syafi`iyyah, jadi sesiapa yang punya pandangan yang berbeza, ya mungkin ianya pendapat mazhab lain atau qawl lain yang bukan mu'tamad dalam Mazhab Syafi`i. Maka pengamal Mazhab Syafi`i kenalah beri perhatian mengenai perkara ini kerana ketentuan hukumnya dalam mazhab ini adalah HARAM menurut kebanyakan ulama Syafi`i, kalaulah tidak dikatakan semuanya.

sumber

Hukum Puasa Selepas Nisfu Syaaban 2

Rupa-rupanya ada yang tersalah tanggap bahawa dengan dihukumkan haram berpuasa selepas Nishfu Sya'baan bererti kita tidak digalakkan berpuasa dalam bulan Sya'baan. Pengertian tersebut jelas menyalahi yang sebenar kerana apa yang benar ialah kita digalakkan memperbanyakkan berpuasa dalam bulan Sya'baan sebab telah warid beberapa hadits berhubung dengannya. Akan tetapi ianya hendaklah dimulakan sejak nishfu pertama bulan Sya'baan dan berterusan hingga menjelang Ramadhan. Oleh itu, apabila dalam mazhab kita menghukumkan HARAM DAN TIDAK SAH berpuasa sunnat, selain daripada apa yang diberikan pengecualiannya, maka tidaklah bermakna kita tidak menggalakkan orang berpuasa dalam bulan Sya'baan yang mulia. Fahamilah dengan benar.

Sebagai tambahan, kita lihat lagi keterangan mengenai hukum berpuasa selepas Nishfu Sya'baan ini dari beberapa karya ulama kita di Nusantara ini. Tok Syaikh Zainal 'Abidin bin Muhammad al-Fathani @ Tuan Minal rahimahUllah dalam karya beliau "Kasyful Litsaam 'an as-ilatil anaam" jilid 1 halaman 106 - 107 menulis, antara lain:-
Haram puasa dua hari raya dan Hari Syak dan segala Hari Tasyriq yang tiga dan nishfu yang keuda daripada bulan Sya'baan bagi yang lain daripada puasa mempunyai sebab, jika tiada dihubung akan dia dengan barang yang dahulunya dan tiada jdi puasa [yakni tidak sah puasa tersebut], intaha.

Tok Syaikh Muhammad bin Ismail Daud Fathani @ Syaikh Nik Mat Kecik rahimahUllah pula menulis dalam "Mathla`ul Badrain wa Majma`ul Bahrain" pada halaman 62 - 63:-
... Dan seperti haram puasa Hari Syak, haram puasa dengan tiada sebab pada nishfu yang kedua daripada Sya'baan, jika tiada dihubungkan dia dengan barang yang dahulunya dan hasil berhubung dengan barang yang dahulunya jikalau dengan hari yang ke 15 sekalipun dan berkekalan puasanya hingga akhirnya. Maka jika dihubungkan dia dengan barang yang dahulunya kemudian berbuka ia padanya, haram atasnya puasa kemudian daripadanya dengan tiada sebab yang telah terdahulu sebutnya.
Jika dua ulama tersebut di atas tadi mewakili ulama kita yang awal dan terdahulu, maka ini pula petikan tulisan daripada dua orang ulama kita yang sezaman. Ustaz Muhammad Taha bin Syaikh Muhammad Fadhlullah bin Syaikh Muhammad `Abdullah as-Suhaimi rahimahUllah menulis dalam karya beliau "Puasa & Zakat Harta" pada fasal "Hari-Hari Yang Haram Dikerjakan Puasa Didalamnya Serta Tidak Sah Puasa Itu" di halaman 68 - 69:-
Segala hari yang letaknya di dalam separuh yang kedua bagi bulan Sya'ban, iaitu daripada 16 Sya'ban hingga akhirnya, kerana Nabi s.a.w. telah bersabda:-"Apabila sampailah bulan Sya'ban itu separuhnya maka janganlah kamu berpuasa."

Tetapi jika seorang itu beradat sentiasa puasa, atau ia puasa tiap-tiap selang hari, atau ia puasa tiap-tiap hari Isnin dan Khamis, maka tiadalah haram ia puasa pada separuh yang kedua bagi bulan Sya'ban itu untuk meneruskan adatnya. Demikian juga sah dan tidak haram di dalam separuh yang kedua bulan Sya'ban jika puasa itu kerana menqada'kan puasa yang telah tertinggal, atau puasa itu kerana nazar atau kerana kafarah. Demikian juga sah dan tidak haram seseorang puasa di dalam separuh yang kedua bagi bulan Sya'ban itu jika ia puasa di dalam separuh yang pertama bagi bulan Sya'ban lalu ia terus puasa hingga masuk pada separuh yang kedua bagi Sya'ban itu, seperti ia puasa pada 15 Sya'ban dan 16 Sya'ban atau ia puasa daripada sebelum 15 Sya'ban dan terus puasa hingga selepas 15 Sya'ban, iaitu tidak boleh ditinggalkan 15 dan 16 Sya'ban itu. Jika ia puasa di dalam separuh yang pertama bagi Sya'ban hingga masuk terus ke dalam separuh yang kedua maka jika ia berhenti puasa sehari pun di dalam separuh yang kedua bagi Sya'ban nescaya haramlah ia sambung lagi puasanya pada bila-bila hari hingga akhir Sya'ban, melainkan kerana qada' atau nazar atau kafarah maka sahlah puasanya sebagaimana telah tersebut tadi.
Ustaz Segaf bin Hasan Baharun hafizahUllah, ulama muda murid Habib Zain bin Ibrahim BinSumaith dan Pengasuh Pondok Puteri Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, Bangil, Jawa Timur, menulis dalam karangannya "Sudah Sahkah Puasa Anda?" pada fasal "Hari-hari Yang Diharamkan Untuk Berpuasa" di halaman 39-40 menyatakan:-
Paruh Kedua Dari Bulan Sya'ban

Berpuasa pada paruh kedua dari bulan Sya'ban hukumnya haram berdasarkan sabda Rasul Saw:-Artinya: "Jika sudah masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa".

Dan yang dimaksud paruh kedua adalah tanggal 16, 17, 18 sehingga akhir bulan. Akan tetapi jika berpuasa pada hari-hari itu, begitu pula hari syak, untuk mengerjakan puasa wajib, misalnya qodlo' puasa Ramadlan, kaffarah dan lain-lain, atau sudah terbiasa setiap Senin Kamis berpuasa, atau berpuasa Daud, atau juga jika disambung dengan hari sebelumnya, misalnya puasa hari 15, maka boleh puasa hari ke-16 dan seterusnya. Maka puasa-puasa tersebut di atas tidak haram pada hari - hari itu.
Diharap ikhwah memahami ketentuan hukum ini dengan jelas. Banyakkanlah berpuasa dalam bulan Sya'baan, asal sahaja tidak melanggar ketentuan yang dinyatakan oleh para ulama kita.

Selasa, Ogos 11

Mawlid Penangkal Wabak

Pembacaan mawlid Junjungan Nabi SAW telah lama dianjurkan oleh para ulama kita (baca: ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar, bukan Sunnah wal Jamaah atau Salafi jadi-jadian) sebagai wasilah memohon keselamatan dunia dan akhirat melalui Junjungan Nabi SAW dan cinta kasih kepada baginda. Maka tercatatlah dalam karya agung Sayyidisy Syaikh Abu Bakar Syatho al-Bakri ad-Dimyathi rahimahUllah, "I`aanatuth Thaalibiin" jilid 3 halaman 414 akan perkataan ulama besar yang masyhur lagi harum namanya, Imam Jalaluddin as-Sayuthi rahimahUllah, sebagai berikut:-

Telah berkata Sulthanul-'Arifin Jalaluddin as-Sayuthi dalam kitabnya berjodol "al-Wasaail fi syarhisy Syamaail":- "Tidak ada sebuah rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan padanya Mawlidin Nabi SAW melainkan dikerumuni para malaikat akan mereka yang ada di tempat tersebut dan Allah akan menebarkan rahmatNya kepada mereka. Para malaikat yang berkalungkan cahaya - iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Qarbail, 'Aynail, ash-Shaafun, al-Haafun dan al-Karubiyyun - maka bahawasanya mereka berdoa bagi orang yang menjadi sebab untuk pembacaan Mawlidin Nabi SAW. Tidak ada seseorang muslim yang dibacakan dalam rumahnya akan Mawlidin Nabi SAW melainkan Allah selamatkan penghuni rumah tersebut daripada kemarau, wabak, kebakaran, malapetaka, bala bencana, kesengsaraan, permusuhan, hasad dengki, kejahatan 'ain (sihir pandangan) dan kecurian. Apabila dia mati, Allah akan mempermudahkan atasnya menjawab soalan Munkar dan Nakir dan adalah dia ditempatkan pada kedudukan as-shidq di sisi Allah Raja yang Maha Berkuasa."
Juga diceriterakan oleh Habib 'Ali bin 'Abdul Qaadir al-Habsyi dalam karya beliau "al-Mawaaizh al-Jaliyyah minal Majaalisil 'Aliyyah" akan perkataan Shohibul Mawlid, Habib 'Ali bin Muhammad al-Habsyi seperti berikut:- "Dahulu tempat kami sering dilanda berbagai penyakit, dan juga berbagai kekacauan. Namun setelah diadakan mawlid, semua penyakit dan kekacauan itu hilang. Sebagai gantinya kehidupan agama menjadi bersemangat, dakwah tersebar luas dan hasilnya pun nampak dengan jelas."

Marilah kita semarakkan majlis-majlis mawlid Junjungan Nabi SAW, kerana dalamnya terdapat sholawat dan mahabbah kepada Junjungan SAW juga permohonan keselamatan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan dengan berkat jah Junjungan Nabi SAW dicurahkan ke atas kita dan sekalian umat ini akan hujan rahmat yang berkekalan serta dihilangkan segala malapetaka dan wabak penyakit.

sumber

Hukum Puasa Selepas Nisfu Syaaban 1

Masih ramai kalangan awam yang keliru dengan hukum berpuasa selepas hari Nishfu Sya'baan (hari 15 Sya'baan). Ramai yang tidak tahu bahawa menurut qawl yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi`i hukum berpuasa selepas Nishfu Sya'baan adalah HARAM DAN TIDAK SAH dengan beberapa pengecualian yang akan datang penjelasannya. Kekeliruan mungkin disebabkan mazhab-mazhab lain mempunyai pendapat yang berbeza dengan Mazhab Syafi`i berdasarkan kepada ijtihad mereka. Ulama Syafi`i mengistinbathkan pengharaman berpuasa tersebut berdasarkan beberapa dalil termasuklah hadits-hadits Junjungan Nabi SAW. Antaranya apa yang diriwayatkan dalam "Sunan at-Tirmidzi", juzuk 2, halaman 183, bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda sebagai berikut:-
"Telah diberitakan kepada kami oleh Qutaibah, telah diberitakan kepada kami oleh 'Abdul 'Aziiz bin Muhammad, daripada al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman, daripada ayahnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. yang telah berkata: Telah bersabda Junjungan Rasulullah SAW: "Apabila tinggal baki separuh dari bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa". Dan telah berkata Abu `Isa (yakni Imam at-Tirmidzi): "Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan shohih dan tiada kami ketahui akan dia melainkan dengan wajah (riwayat) ini atas lafaz ini.
Selain daripada hadits di atas, Imam Abu Daud turut meriwayatkan dalam sunannya sebagai berikut:-
Daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. bahawasanya Junjungan Rasulullah SAW bersabda: "Apabila masuk separuh bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa."
Imam ash-Shan`ani dalam "Subulus Salam" juzuk 2, halaman 345 menyatakan bahawa hadits ini adalah hasan shohih di sisi para muhadditsin selain Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhoifkannya kerana bagi Imam Ahmad perawi yang bernama al-'Alaa` bin `Abdur Rahman adalah perawi yang dhoif. Menurut kajian Imam ash-Shan`aani, pendapat Imam Ahmad tersebut adalah tidak tepat kerana al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman adalah seorang perawi yang hadits-hadits yang diriwayatkannya diambil oleh Imam Muslim dan selanjutnya Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani dalam "at-Taqrib" menghukumkan al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman ini sebagai seorang perawi yang shaduuq (benar atau kepercayaan).

Sungguhpun dihukumkan haram, tetapi pengharaman berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan ini tidaklah mutlak seperti pengharaman berpuasa pada 5 hari yang diharamkan secara mutlak berpuasa, iaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyriq. Pengharaman berpuasa pada hari-hari nishfu kedua Sya'baan dan hari Syak tidaklah mutlak kerana ianya mempunyai pengecualian. Maka hukum HARAM DAN TIDAK SAH puasa yang dilakukan selepas nishfu Sya'baan (iaitu selepas tanggal 15 Sya'baan) mempunyai PENGECUALIAN seperti berikut:-
  1. puasa sunnat tersebut disambungkan atau dihubungkan dengan hari-hari yang berada di nishfu pertama (separuh pertama) bulan Sya'baan walaupun dengan hanya satu hari sahaja (yakni dihubungkan dengan berpuasa pada hari 15 Sya'baan) dengan syarat ianya hendaklah berterusan sehingga Ramadhan, jika terputus walaupun dengan uzur maka tidaklah boleh disambung lagi puasa tersebut. Contohnya, jika seseorang berpuasa sunnat pada 15 Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada 16 Sya'baan dan hari-hari berikutnya. Tetapi katakanlah setelah berpuasa pada 15, 16, 17 dan 18 Sya'baan, dia tidak berpuasa pada 19 Sya'baan, dengan atau tanpa uzur, maka tidaklah boleh lagi dia berpuasa sunnat pada 20 Sya'baan dan hari-hari yang berikutnya sehinggalah Ramadhan.
  2. puasa sunnat tersebut telah menjadi amalan biasa seseorang (yakni yang telah dijadikan wirid kebiasaannya). Contohnya, seseorang yang telah mewiridkan puasa pada setiap Isnin, maka tidaklah jadi halangan untuk dia meneruskan wiridnya itu.
  3. puasa qadha` samada qadha puasa fardhu atau qadha puasa sunnat yang berwaktu
  4. puasa kaffarah atau puasa nazar dengan syarat ianya tidak dilakukan dengan sengaja dan dengan tahu yang hari yang dinazarkan itu adalah hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan. Misalnya, seseorang bernazar hendak berpuasa pada hari Khamis minggu hadapan tanpa menyedari bahawa Khamis hadapannya sudah masuk dalam nishfu kedua Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada Khamis tersebut. Maka jika sekiranya dia tahu yang Khamis tersebut adalah dalam nishfu kedua bulan Sya'baan, maka tidaklah boleh dia berpuasa dan tidaklah sah nazarnya itu.
Inilah perincian hukum bagi puasa yang dilaksanakan setelah nishfu Sya'baan menurut Mazhab Syafi`i yang menjadi pegangan kita, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqhnya. Antaranya dalam "Anwarul Masaalik syarah 'Umdatis Saalik wa 'Uddatin Naasik" karya Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Ghumrawi rahimahUllah yang menyatakan pada halaman 125 seperti berikut:-
(Dan haram berpuasa [sunnat] pada hari-hari selepas nishfu Sya'baan, jika sekiranya puasa tersebut tidak berbetulan dengan adat kebiasaan seseorang) sebagaimana yang telah disebut terdahulu ketika perbincangan tentang hari Syak, (dan [puasa tersebut] tidak berhubung / bersambung dengan hari yang sebelumnya) iaitu tidak bersambung puasa pada nishfu yang kedua [bulan Sya'baan] dengan berpuasa pada separuh yang pertama bulan tersebut. Maka jika sekiranya puasa tersebut berbetulan dengan adat kebiasaan baginya atau dihubungkan [dengan hari-hari separuh pertama Sya'baan], sahlah puasa tersebut dan hilanglah keharamannya.
Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahUllah menulis dalam "al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah", jilid 2 halaman 82, sebagai berikut:-
Dan daripadanya [yakni daripada hadits-hadits berkaitan dengan] puasa dalam bulan Sya'baan, ialah hadits Sayyidatina 'Aisyah r.`anha yang menyatakan: "Tidak aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, melainkan bulan Ramadhan dan tiada aku melihat baginda berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'baan", hadits diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya meriwayatkan juga hadits lain dengan kata-kata: "Tiada baginda berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'baan, bahawasanya baginda berpuasa pada keseluruhan bulan Sya'baan", dan bagi Imam Muslim terdapat satu lagi riwayat dengan kata-kata:- "Adalah baginda berpuasa pada bulan Sya'baan keseluruhannya kecuali sedikit.".......... Kemudian hadits-hadits tersebut tidaklah menafikan hadits yang mengharamkan puasa pada hari-hari selepas nishfu bulan Sya'baan, kerana berlakunya pengharaman tersebut ialah kepada sesiapa yang hanya berpuasa selepas nishfu tersebut dan tidak menghubungkan puasanya [dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan (yakni hari 15 Sya'baan)]. Manakala berlakunya keharusan (baca: boleh / jaiz) berpuasa, bahkan sunnat berpuasa, ialah kepada sesiapa yang berpuasa sebelum nishfu lagi dan meninggalkan berpuasa selepasnya [yakni dia berpuasa sunnat pada nishfu pertama bulan Sya'baan dan berhenti setelah nishfunya tersebut]; ATAU dia meneruskan puasanya dengan menghubungkan puasanya itu dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan [yakni hari 15 Sya'baan]; ATAU dia tidak menghubungkan puasanya, akan tetapi puasanya pada hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan tersebut ialah puasa kerana qadha` atau puasa nazar atau puasa yang menjadi wiridnya (kebiasaannya). Dan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasai dan Imam Ibnu Majah, iaitu: "Apabila berbaki separuh daripada bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa sehingga menjelang Ramadhan", adalah jelas pada yang demikan (yakni pada menyatakan haramnya berpuasa pada hari-hari selepas Nishfu Sya'baan).
Murid Imam Ibnu Hajar rahimahUllah, iaitu Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, rahimahUllah, menulis dalam karya beliau "Fathul Mu`in"pada halaman 60:-
(Tatimmah) Haram puasa pada hari-hari tasyriq ......., dan demikian pula haram puasa selepas Nishfu Sya'baan, selagi mana ianya tidak berhubung / bersambung dengan hari sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan] atau jika puasa tersebut tidak muwafaqah dengan adatnya (yakni tidak berbetulan dengan kebiasaannya atau wiridnya); atau jika puasa tersebut bukan puasa nazar atau puasa qadha` walaupun hanya qadha` puasa sunnat.
Penjelasan 'Allaamah Sayyid Muhammad 'Abdullah al-Jurdani dalam "Fathul 'Allam" juzuk 4, halaman 152- 153, pula adalah seperti berikut:-
Dan haram puasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan, melainkan jika ianya disambung / dihubungkan dengan hari yang sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan], walaupun hanya satu hari [yakni walaupun dengan hanya berpuasa pada 15 Sya'baan sahaja] dan hendaklah berkekalan puasa tersebut sehingga ke akhirnya. Maka jika tidak berkekalan, bahkan jika berbuka (yakni tidak berpuasa) dengan uzur sekalipun, tertegahlah atasnya untuk berpuasa lagi dengan tanpa sebab.
Inilah khulasah hukum berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan. Harap kita sebagai pengamal Mazhab Syafi`i dapat beri perhatian sewajarnya. Allahlah yang Maha Mengetahui.

sumber

Apakah Allah Bertempat?

I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama`ah adalah mensucikan Allah daripada berarah, bertempat dan terikat dengan masa. Arah, tempat dan masa adalah makhluk, maka pasti Allah tidak mengambil faedah daripada makhluk ciptaanNya. Bukankah Allah telah menjelaskan perkara ini dalam al-Quran dengan firmanNya pada surah al-'Ankabut ayat 6:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين

"Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk." Yakni Allah itu sekali-kali tidak memerlukan atau tidak mengambil apa-apa faedah daripada makhluk ciptaannya. Ini adalah i'tiqad asas bagi kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah, kelompok as-sawadul a'dzam daripada umat Junjungan Nabi SAW. Jika kita telaah karya-karya ulama kita, pasti kita akan berjumpa dengan kata-kata yang menunjukkan bahawa wujudnya Allah itu tidak bertempat atau dalam sesetengah kitab ulama Jawi kita tertulis "tidak mengambil bagi lapang". Maka berilah perhatian wahai segala saudara sekalian, jangan sampai aqidah kita terpesong daripada landasan yang sebenar Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Kalaupun kita tidak mahu mentakwil ayat-ayat yang mutasyabbih maka sewajarnya kita serahkan pengertiannya kepada Zat yang menurunkan al-Quran. Jangan bermain-main dengan kata-kata yang boleh menimbulkan waham yang Allah itu serupa dengan makhluk dan beranggapan bahawa itulah perlakuan para salafnya umat ini.

Pehin Mufti Haji Ismail Omar Abdul Aziz rahimahUllah dalam "Ringkasan 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah" pada halaman 3 dengan terang menyebut bahawa antara i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah adalah:-

Sentiasalah Allah ta`ala itu Esa, tiada ada tempat bagiNya dan tiada ada zaman bagiNya. Yakni Allah ta`ala wujud dengan sendirinya sebelum ada tempat dan sebelum ada zaman itu. Dan Allah ta`ala suci dari tempat dan zaman itu.
Maka marilah kita mensucikan Allah daripada mengambil faedah daripada makhluk ciptaanNya. Sungguh Sang Pencipta itu terkaya daripada segala ciptaanNya.

sumber

Arkib JANUARI 2009