Tuesday, August 25, 2009

Hubungan Ketika Haid

PERSOALAN

Apakah yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya ketika isterinya sedang haid?

JAWAPAN

Suami boleh menyentuh tubuh isterinya kecuali faraj ketika isterinya sedang didatangi haid. Ini berdasarkan kepada Firman Allah SWT dan beberapa hadis Nabi.

Maksud Firman Allah SWT:

“Jika ditanya orang kepadamu (ya Muhammad) mengenai haid, katakanlah ia adalah sesuatu yang kotor, sebab itu hindarkanlah (jauhilah) isteri kamu ketika dalam haid, janganlah setubuhi/ menjimak mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci (sudah mandi wajib), bercampurlah dengan mereka seperti yang telah disuruh Allah. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertaubat dan mengasihani orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.”

(Al-Baqarah: 222)

Hadis-hadis yang berkaitan:

“Dan dari Marwan bin Ajda’, katanya: “Pernah saya tanyakan kepada Aisyah ra, “Apakah yang boleh dilakukan laki-laki terhadap isterinya apabila sedang haid?” Maka jawab beliau: “Apa sahaja boleh selain farajnya.”

(Bukhari)

“Dan dari Hizam bin Hakim, dari bapa saudaranya bahawa bapa saudaranya itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apakah yang halal dari isteriku ketika ia sedang haid?” Jawab baginda: “Boleh kamu lakukan apa sahaja di atas kakinya.”

(Abu Daud)

“Dari Masruq bin Ajda’ katanya: “Aku tanyakan kepada Aisyah ra mengenai apakah yang diperkenankan bagi orang lelaki terhadap isterinya yang sedang dalam keadaan haid?” Jawab Aisyah: “Segala sesuatu selain kemaluannya.”

(Bukhari)


sumber

No comments: