Saturday, May 17, 2008

Wasiat Bapa Sedang Sakit

SOALAN: Sebelum ayah saya meninggal dunia, beliau telah berwasiat agar hartanya itu dibahagi sama rata antara adik-beradik, tidak kira perempuan atau lelaki. Setahu saya, harta itu perlu dibahagi secara faraid. Bagaimana pendapat tuan?

– Syazwani Nuruddin,

Kuala Kangsar, Perak.

JAWAPAN: Wasiat tersebut sekiranya dibuat semasa sakitnya, maka tidak harus ditunaikan selain pada satu pertiga daripada hartanya sahaja. Kelulusan itu pun dengan persetujuan daripada semua keluarganya. Begitu juga sekiranya wasiat tersebut berlaku semasa sihatnya lagi. Kelulusannya terhenti atas persetujuan semua pihak juga. Jadi sekiranya persetujuan itu didapati daripada semua keluarga, maka wasiat itu boleh ditunaikan. Tetapi jika ada keluarga (yang berkaitan) tidak bersetuju, maka wasiat itu, tidak harus ditunaikan kerana terlibat dengan hak Allah s.w.t dan hak orang lain. Sekiranya ada lagi harta peninggalan selepas itu, maka barulah dibahagi secara faraid. Sebahagian ulama lagi mengatakan tidak ada wasiat kepada waris kerana sudah ada pembahagiannya mengikut cara faraid yang telah ditetapkan agama untuk mereka. Wallahualam.

sumber

No comments: