Wednesday, November 14, 2007

Hukum Makan Harta Anak Yatim

Apakah hukum sekiranya seseorang itu memakan harta anak-anak yatim.

Memakan harta anak yatim hukumnya berdosa kecuali dengan kadar yang berpatutan kerana menguruskan harta anak yatim tersebut.

http://baheis.islam.gov.my/web/musykil.nsf

No comments: