Wednesday, January 9, 2008

Tidak boleh duduk di atas kubur

Pada zaman permulaan Islam, syariat Islam telah melarang amalan menziarahi kubur. Ini bagi mengelakkan sebarang kepercayaan atau amalan-amalan karut yang diamalkan semasa zaman Jahiliah dilakukan semasa menziarahi kubur.

Tetapi setelah asas pemahaman akidah diterapkan oleh Rasulullah s.a.w, larangan ini telah dihapuskan.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Daripada Ali r.a berkata, bahawa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur kerana ia dapat mengingatkan kamu akan akhirat”. (riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad).

Daripada Abu Said al-Khudri berkata, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah ia kerana padanya ada pengajaran”. (riwayat Imam Ahmad).

seterusnya

No comments: