Wednesday, January 9, 2008

Bolehkah Daging Korban Disimpan?

SOALAN: Benarkah pendapat yang mengatakan daging korban itu tidak harus disimpan lebih dari tiga hari kerana katanya perbuatan menyimpan daging tersebut adalah dilarang oleh Rasulullah sendiri?

– Taufik Hidayat,

Jalan Pantai Baru,Kuala Lumpur.

seterusnya

No comments: