Friday, January 25, 2008

Bagaimana Takwim Islam Bermula?

HIJRAH adalah sunnah yang sudah diamalkan sejak dulu. Nabi terdahulu sudah melakukan hijrah sebelum peristiwa hijrah yang dilakukan Khatamul Anbiya’, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mula-mula sekali melakukan hijrah ialah Saidina Ibrahim diikuti Nabi Luth, Nabi Musa dan Nabi Isa.

Peristiwa hijrah itu juga menunjukkan sebaik-baik contoh pertolongan Allah kepada Islam dan umatnya selain terbentuknya sebuah negara Islam pertama di Madinah. Oleh itu, tidak hairan jika peristiwa penting ini dijadikan asas dan titik tolak kepada permulaan takwim Islam.

Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari mengadakan bab khusus mengenai permulaan takwim Islam di bawah tajuk, ‘Daripada mana mereka membuat penarikhan takwim Islam?’

Mengulas mengenai metod yang dilakukan Imam Bukhari, al-Hafiz ibnu Hajar berkata, bahawa Imam Bukhari seolah-olah ingin menarik perhatian kita kepada beberapa pendapat dalam memulakan penarikhan takwim Islam.

Sementara itu, al-Hakim meriwayatkan daripada al-Zuhriy dalam ‘al-Iklilnya’ bahawa Nabi SAW tatkala sampai di Madinah, baginda memerintah supaya dibuat satu takwim. Maka dicatatkan pada Rabiulawal.

Pendapat itu sukar diterima kerana ada pendapat lain yang mengatakan sebaliknya dan pendapat itu lebih masyhur.

Diceritakan bahawa Au Musa menulis surat kepada Khalifah Umar tidak bertarikh. Saidina Umar memanggil semua ahli sejarah untuk membincangkan perkara ini.

Sebahagian mereka berpendapat supaya permulaan bulan takwim dimulakan dengan kebangkitan Rasulullah SAW menjadi Rasul, manakala sebahagian yang lain pula berpendapat supaya dimulakan dengan peristiwa hijrah.

Justeru Saidina Umar menerima pendapat yang kedua kerana katanya hijrah itu memisahkan perkara yang hak daripada perkara batil.

Tatkala mereka sependapat dengan cadangan itu, sebahagian lain pula mencadangkan supaya dimulakan dengan Ramadan.

Umar berkata, “Tidak, kita mulakan dengan Muharam kerana bulan ini orang ramai berpisah dengan ibadat haji mereka. Mereka pun menerima pendapat itu.

As-Suhaili menambah: “Sahabat memulakan penarikhan dengan peristiwa hijrah berpandu firman Allah yang bermaksud: “Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba’) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya.” (Surah al-Taubah, ayat 108)

Sesungguhnya hari pertama yang dimaksudkan di sini bukanlah hari pertama seperti kita maklum, tetapi hari pertama yang dimaksudkan ialah suatu perkara yang tersirat di sebalik itu iaitu seawal masa yang dimulakan oleh Islam.

Pada hari itu, Nabi SAW dapat melakukan ibadat dengan aman tanpa sebarang gangguan. Pada hari itu juga sebuah masjid mula dibina.

Berasaskan hakikat itu, sahabat bersependapat bahawa permulaan penarikhan takwim bermula pada hari itu.

Dan kita faham daripada tindakan mereka memahami firman Allah, “Sejak hari pertama” bahawa hari pertama penarikhan takwim Islam.

Al-Hafiz berkata: “Boleh difahami maksud ‘Hari Pertama’ iaitu hari pertama Nabi dan sahabat memasuki kota Madinah.

Walaupun begitu, mereka menganjakkan lebih awal lagi daripada Rabiulawal iaitu bermula dengan Muharam kerana permulaan suruhan hijrah adalah pada Muharam.

Maka kerana Baiatul Aqabah berlaku pada Zulhijjah iaitu permulaan hijrah, anak bulan pertama bermula bulan itu selepas. Maka, munasabah menjadikan Muharam sebagai permulaan bulan takwim Islam.

sumber

No comments: