Saturday, January 5, 2008

Khatib Tidak Duduk Antara Dua Khutbah?

SOALAN 1: Sahkah solat Jumaat sekiranya khatib tidak duduk sebaliknya berdiri antara khutbah pertama dengan yang kedua.

JAWAPAN: Duduk di antara dua khutbah adalah syarat sah Jumaat. Apabila khatib sengaja meninggalkan duduk di antara dua khutbah, maka khutbah itu tidak sah.

seterusnya

No comments: