Sunday, November 23, 2008

Wang Pinjaman, Perlu Bayar Zakat?

SOALAN:
Saya telah membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000. Kemudian, RM30,000 saya masukkan ke dalam akaun simpanan tetap yang mempunyai tempoh matang tiga tahun. Sebanyak RM20,000 lagi saya masukkan ke dalam akaun simpanan biasa yang sering saya gunakan. Adakah wajib saya berzakat ke atas

nilai RM50,000 itu dan bagaimanakah cara mengiranya?

JAWAPAN:

Pertamanya, harus dikenal pasti adakah pinjaman itu daripada sumber Islamik atau konvensional. Jika dari sumber Islamik, baru dikira zakat. Jika konvensional, maka wang itu tidak harus dizakatkan.

Keduanya, saudara harus memastikan adakah saudara mempunyai sempurna milik ke atas wang tersebut.

Apabila saudara memasukkan RM30,000 ke dalam simpanan tetap, dan tempoh matangnya adalah selepas tiga tahun, maka selama itu saudara tidak boleh mengeluarkan dan menggunakan wang tersebut. Maka, selama tiga tahun itu tidak ada sempurna milik kepada saudara.

Maka, saudara hanya wajib berzakat setelah dikeluarkan tiga tahun kemudian dengan mengambil kira jumlah keseluruhannya dan dikeluarkan sebanyak 2.5 peratus.

Nilai RM20,000 yang saudara masukkan ke dalam akaun simpanan biasa, maka cara mengiranya sama seperti wang simpanan lain.

Dalam tempoh setahun ambillah baki terendah simpanan dan darabkan dengan 2.5 peratus. Saudara tidak wajib berzakat atas nilai RM50,000 semasa saudara baru mendapatkannya, kerana pada masa itu wang saudara masih belum cukup haul.

* Untuk maklumat lanjut sila layari www.e-zakat.com.my atau e-mel kepada hamizul@e-zakat.com.my

SUMBER

No comments: