Wednesday, September 3, 2008

Fasakh

Fasakh ialah membatalkan pernikahan dengan kuasa kadi kerana tidak memenuhi syarat-syarat ketika akad atau terdapatnya kecacatan pada isteri atau suami. Fasakh ini diperuntukkan bagi membela hak si isteri yang tidak ditunai oleh si suami atau perkahwinan yang membawa mudarat kepada si isteri.

Fasakh boleh berlaku kerana:

* Terdapatnya kecacatan ketika aqad seperti tidak menepati syarat-syarat pada rukun nikah.

Terdapatnya kecacatan pada rumahtangga yang disebabkan oleh suami di antara sebab yang mengharuskan si isteri menuntut fasakh ialah:

* Suami tidak memberi nafkah kepada isteri.

* Suami zalim, iaitu selalu menganiaya isteri seperti memukul, mengugut, atau tidak melayan isteri.

Isteri merupakan amanah Allah s.w.t kepada si suami. Amanah ini meliputi dalam persoalan memberi nafkah makan minum tempat tinggal, pakaian serta keperluan-keperluan asasi serta melayan dan bergaul dengan baik, termasuk menjaga keselamatan isteri dan anak-anak.

Apabila si suami tidak lagi mengendahkan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga, maka tidak salah si isteri meminta fasakh dari kadi atau hakim untuk memisah atau membatalkan pernikahan mereka.

Seorang isteri yang tampil memohon fasakh dengan alasan yang munasabah tidak dikira berdosa, kerana Islam memperuntukkannya demi memelihara kemaslahatan ummah.

Sebab itu di antara hikmah fasakh ialah:

* Mengelakkan isteri dianiayai oleh suami.

* Keadilan hukum Islam kepada hambanya, keranasuami mempunyai kuasa talak dan isteri mempunyai kuasa meminta fasakh.

* Mengeluarkan isteri dari belenggu kehidupan yang tidak keruan, serta kehidupan yang penuh kesengsaraan, ini kerana setiap insan di atas muka bumi ini berhak hidup harmoni.

sumber

No comments: