Friday, December 21, 2007

Jumlah Pembahagian Korban

SOALAN
Saya difahamkan seekor lembu boleh dibahagikan kepada tujuh bahagian. Tetapi saya keliru tentang bilangan pembahagian korban?

JAWAPAN:
Dalam ibadah korban seekor lembu harus dikongsikan oleh tujuh orang. Sama ada seorang satu bahagian atau seorang dua bahagian dan sebagainya.

Sekiranya seekor lembu disertai tujuh orang maka pembahagiannya ialah seorang satu bahagian. Bilangannya ialah sekiranya daging lembu selepas disembelih dah dilapah beratnya 100 kilogram (kg), maka dibahagikan dengan tujuh jadilah seorang dapat lebih kurang 14 kg. Ini bererti setiap seorang bahagiannya 14 kg. Daripada 14 kg itu 1/3 boleh diambil oleh peserta korban atau lebih kurang 4.5 kg. Dan yang lebihnya hendaklah diagihkan kepada fakir miskin dan orang yang memerlukannya.

seterusnya

No comments: