Wednesday, October 21, 2009

Bertaruh dalam Permainan Golf

SOALAN: Adakah dikira berjudi apabila dalam satu-satu permainan sukan, contohnya golf, kita secara suka-suka mempertaruhkan sedikit wang sebagai memberi semangat untuk bermain dengan bersungguh-sungguh dan bukan dengan maksud bermain judi yang sebenar.

- Ismail Lah, Putrajaya.

JAWAPAN: Sebarang jenis permainan atau senaman itu dibenarkan oleh agama pada masa tertentu untuk kesihatan dan mengeratkan hubungan sesama kenalan. Tetapi amalan judi itu tetap dilarang sama ada ianya sedikit atau banyak. Judi itu menurut definisinya ialah pertaruhan yang mengandungi untung dan rugi seperti apa yang anda katakan sekalipun untuk berseronok sahaja. Sebab, kedua belah pihak akan mengalami keadaan yang sama kalau tidak untung, dia akan rugi. Ini kerana ia telah mengeluarkan modal atas dasar mencari untung. Lainlah modal yang dikeluarkan atas dasar perniagaan atau semata-mata untuk bertabarru‘a dan bersedekah atau membantu mereka yang dalam keperluan. Tetapi apa yang anda timbulkan ini, bukan atas dasar yang dibenarkan. Berlainan daripada hadiah atau sumbangan yang diberikan atas dasar membantu atau kenang-kenangan, seperti hadiah dan cenderamata kepada mereka yang menang dalam pertandingan yang disediakan oleh pihak tertentu (pihak ketiga bukan dari peserta). Anda dinasihatkan supaya menukar pendekatan untuk mendapatkan galakan atau semangat (berbentuk hadiah dan sebagainya) melalui penajaan pihak ketiga bukannya kutipan wang daripada peserta yang terlibat. Ini kerana nanti akan termasuk dalam definisi judi yang dilarang kerana wang itu akan diagih dan dimenangi oleh mereka yang tertentu sahaja manakala peserta lain mengalami kerugian. Inilah judi yang dilarang. Wallahualam.

sumber

No comments: