Tuesday, November 10, 2009

MENGENALI TAHARAH

Pengertian Taharah
  • dari segi istilah, tahara bermaksud bersih atau suci.
  • dari segi syarak, taharah bererti sucinya mushalli (orang yang solat), badannya, pakaiannya dan tempat solatnya daripada najis seperti kentut dan sebagainya.
Maka firman-Nya dalam Al-Quran:

"Dan pakaianm bersihkanlah."

(Al-Muddatstir:4)

"Dan jika kamu junub, maka mandilah."
(Al-Maidah:6)

"Allah tidak mahu menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

(Al-Maidah:6)

Rasulullah SAW pernah bersabda:


"Kebersihan itu sebahagian dari Iman"
(HR Muslim dan Ahmad)

Jenis-jenis Taharah
  1. Bersuci dari hadas, baik dari hadas besar mahupun hadas kecil. Jenis taharah ini adalah khusus yang mengenai tubuh seperti wuduk, mandi dan tayammum.
  2. Bersuci dari najis, baik yang ada pada tubuh, pakaian mahupun tempat, iaitu dengan cara menghilangkan najis tersebut.

No comments: