Friday, November 6, 2009

Mengenali Nifas

Pengertian Nifas
  • sejenis darah yang keluar melalui faraj seorang wanita selepas ia melahirkan anak.
Masa Nifas
  • masa nifas paling lama ialah 40 hari. Tidak ada ketentuan berapa lamakah masa nifas yang paling singkat. Oleh kerana itu, untuk mengetahui nifas memang tidak diperlukan tanda lain selain melahirkan anak.
  • tidak ada had bagi jangka pendek bagi nifas, ia boleh berlaku dalam jangka yang hanya sedetik. Apabila seseorang wanita melahirkan anaknya dan terus terputus darahnya (nifas), sesudah kelahiran itu, atau ia melahirkan anaknya tanpa darah(nifas), maka dikira sudah habis masa nifasnya dan wajiblah diatasnya apa yang diwajibkan ke atas wanita-wanita yang suci.
  • sebelum itu kita telah menyebut bahawa Fatimah al-zahra r.a. telah melahirkan anaknya diwaktu senja merah, lantas ia mensucikan dirinya daripada nifas lalu ia mandi dan terus menunaikan solat Isyak dalam waktunya. Lantaran itu dikatakan bahawa jangka pendek bagi nifas ialah sedetik.
Kelahiran anak kembar
  • Apabila seorang wanita itu melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya dikira dari saat kelahiran bayinya yang kedua. Jika terdapat jarak masa diantara kelahiran pertama dengan kedua, maka masa nifasnya dikira dari saat kelahiran yang pertama, biarpun masa itu adalah sepanjang masa nifas yang panjang.
  • kalaulah diandaikan kelahiran bayinya yang kedua selepas empat puluh hari dari kelahiran yang pertama, maka darah yang keluar sesudah kelahiran kedua dikira sebagai darah penyakit dan rosak, bukanlah darah nifas.
Terhentinya darah selama masa nifas
  • keluarnya darah selama masa nifas, bagi beberapa wanita kadang-kadang tidak lancar. Umpamanya sehari keluar sehari tidak. Pendapat ulama mazhab Syafi' masih menganggap nifas, jika terhentinya hanya 15 hari, yakni menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini. Tetapi kalau sesudah melahirkan sama sekali tidak keluar darah dan sesudah itu sampai 15 hari juga tidak keluar darah sama sekali, maka hari-hari itu semuanya dianggap suci. Dengan demikian, seluruh kewajipan yang tertinggal selama itu wajib diqadha. Adapun kalau sesudah itu kemudian keluar darah, maka darah itu darah haid. Jadi dalam kes seperti ini wanita tidak bernifas sama sekali.
Perkara-perkara yang dilarang selama masa nifas

  • semua yang tidak boleh dilakukan selama haid, maka tidak boleh dilakukan selama masa nifas, iaitu solat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Quran, tawaf dan bersetubuh.
Sumber

No comments: